Kontaktujte nás

Naše hlavné referencie

2009 – 2011 Výstavba novej anodickej oxidácie – Projekt AO 2 (prebieha)

Miesto: Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom (Mandátna zmluva na kompletnú realizáciu)
Investor Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom (Švédsky investor)
Celkový investičný náklad: 10 500 000,- €
Rozsah:
 • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie procesu EIA
 • inžinierske činnosti súvisiace so zabezpečením územného rozhodnutia a integrovaného stavebného povolenia - IPKZ
 • vypracovanie rozpočtov, revízií rozpočtov a časových plánov realizácie
 • príprava a riadenie tendrov, vypracovanie zmlúv a riadenie zmluvných vzťahov
 • technický a stavebný dozor pre všetky profesie
 • kontrola kvality
 • koordinácia bezpečnosti práce
 • kontrola nákladov, fakturácie a podávanie pravidelných správ investorom
 • zabezpečenie všetkých povolení na prevádzku
 • archivácia dokumentov a odovzdanie kompletného diela investorom
Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom

2009 - 2010 Výstavba skladu lisovaných Al profilov (5 000 m2) a výstavba prevádzky mechanickej úpravy Al profilov (1 000 m2) (ukončené)

Miesto: Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa
Investor Cortizo Slovakia, a.s. a CORTIZO GROUP (Španielsko)
Celkový investičný náklad: 4 700 000,- €
Rozsah:
 • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • inžinierske činnosti súvisiace so zabezpečením územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • technický a stavebný dozor pre všetky profesie
 • zabezpečenie všetkých povolení na prevádzku
Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa

2007 – 2009 Rekonštrukcia Hotela Slovan a výstavba veľkokapacitnej viacpodlažnej garáže pre nový Hotel Double Tree by Hilton Košice (ukončené)

Miesto: Interhouse Košice, a.s. Košice (Mandátna zmluva na kompletnú realizáciu)
Investor Interhouse Košice, a.s. Košice
Celkový investičný náklad: 1 150 000 000,- SKK (cca 35 500 000,- €)
Rozsah:
 • koordinácia spracovania štúdií a projektovej dokumentácie všetkých stupňov
 • vypracovanie rozpočtov, revízií rozpočtov a časových plánov realizácie
 • inžinierske činnosti súvisiace so zmenami a povoleniami územného plánu
 • príprava a riadenie tendrov, vypracovanie zmlúv a riadenie zmluvných vzťahov
 • technický a stavebný dozor pre všetky profesie vrátane interiérov
 • kontrola kvality
 • zabezpečenie povolení pre zmenu stavby
 • koordinácia bezpečnosti práce
 • kontrola nákladov, fakturácie a podávanie pravidelných správ investorom a financujúcej banke
 • finančný poradca financujúcej banke a podávanie pravidelných mesačných bankových správ o realizácii projektu, zazmluvnenosti, fakturácii ...
 • zabezpečenie všetkých povolení na prevádzku hotela
 • archivácia dokumentov a odovzdanie kompletného diela investorom
Interhouse Košice, a.s. Košice Interhouse Košice, a.s. Košice Interhouse Košice, a.s. Košice Interhouse Košice, a.s. Košice

2007 – 2008 Výstavba lisovne Al profilov a skladu Al profilov – Projekt P4 (ukončené)

Miesto: Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom (Mandátna zmluva)
Investor Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom (Švédsky investor)
Celkový investičný náklad: 7 800 000,- €
Rozsah:
 • inžinierske činnosti súvisiace so zabezpečením územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • vypracovanie rozpočtov, revízií rozpočtov a časových plánov realizácie
 • koordinácia vypracovania projektovej dokumentácie všetkých stupňov
 • príprava a riadenie tendrov, vypracovanie zmlúv a riadenie zmluvných vzťahov
 • technický a stavebný dozor pre všetky profesie
 • kontrola kvality
 • koordinácia bezpečnosti práce
 • kontrola nákladov, fakturácie a podávanie pravidelných správ investorom
 • zabezpečenie všetkých povolení na prevádzku
 • archivácia dokumentov a odovzdanie kompletného diela investorom
Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom Sapa Profily, a.s. Žiar nad Hronom

2006 - 2007 Rekonštrukcia a výstavby existujúceho priemyselného komplexu na lisovňu Al profilov, práškovú povrchovú úpravu profilov, anodickú oxidáciu a servisné prevádzky pre CORTIZO GROUP (Španielsko)
Výstavba anodickej oxidácie Al profilov (ukončené)

Miesto: Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa
Investor Cortizo Slovakia, a.s. a CORTIZO GROUP (Španielsko)
Celkový investičný náklad: 6 200 000,- €
Rozsah:
 • projektová dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie
 • zabezpečenie procesu EIA, územného rozhodnutia, stavebného povolenia a integrovaného stavebného povolenia (IPKZ)
 • technický a stavebný dozor pre stavbu, technológiu a elektro
 • zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí
Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa

2005 – 2006 Výstavba Obchodného centra TULIP Martin (ukončené)

Miesto: Martin
Investor Runica Slovakia, s.r.o. Martin & REDEMA GROUP Nietherlads
Celkový investičný náklad: 17 000 000,- €
Rozsah:
 • koordinácia vypracovania projektovej dokumentácie
 • riadenie a kontrola výstavby obchodného centra
 • technický a stavebný dozor pre všetky profesie
 • koordinácia bezpečnosti práce
 • príprava tendrov a spracovanie zmlúv
 • kontrola nákladov a podávanie pravidelných správ holandským investorom a financujúcim bankám
 • koordinácia nájomníkov počas výstavby obchodných jednotiek
 • príprava dokumentov pre kolaudačné konanie a kolaudácia
Obchodné centrum TULIP Martin Obchodné centrum TULIP Martin Obchodné centrum TULIP Martin Obchodné centrum TULIP Martin

2005 – 2008 Výstavba závodu na výrobu automobilov KIA v Žiline (ukončené)

Miesto: KIA Motors Slovakia Teplička nad Váhom (Žilina)
Investor KIA Motors Slovakia, a.s.
Výkony technických a stavebných dozorov: 10 500 000,- SKK (cca 350 000,- €)
Rozsah:
 • technický a stavebný dozor počas výstavby pre oblasti – stavba, technológia, elektro, meranie a regulácia, kontrola kvality, technologické potrubné rozvody
 • počet dozorov 9
KIA Motors Slovakia Teplička nad Váhom KIA Motors Slovakia Teplička nad Váhom KIA Motors Slovakia Teplička nad Váhom KIA Motors Slovakia Teplička nad Váhom

2004 – 2005 Montážna hala a pridružené prevádzky PSA Peugeot Citroen (ukončené)

Miesto: PSA Peugeot Citroen Trnava
Investor PSA Peugeot Citroen Trnava
Celkový investičný náklad: 1 800 000,- € (realizovaný náklad)
Rozsah:
 • riadenie, koordinácia, technický dozor pri realizáciu všetkých potrubných rozvodov médií v hlavnej montážnej hale a vybraných prevádzkach
 • projektová dokumentácia
 • komunikácia so zahraničným investorom a podávanie správ o stave realizácie
PSA Peugeot Citroen Trnava PSA Peugeot Citroen Trnava PSA Peugeot Citroen Trnava

2004 - 2005 Rekonštrukcia a výstavby existujúceho priemyselného komplexu na lisovňu Al profilov, práškovú povrchovú úpravu profilov, anodickú oxidáciu a servisné prevádzky pre CORTIZO GROUP (Španielsko) (ukončené)

Miesto: Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa
Investor Cortizo Slovakia, a.s. a CORTIZO GROUP (Španielsko)
Celkový investičný náklad: 6 500 000,- €
Rozsah:
 • projektová dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie
 • zabezpečenie procesu EIA, územného rozhodnutia, stavebného povolenia a integrovaného stavebného povolenia (IPKZ)
 • technický a stavebný dozor pre stavbu, technológiu a elektro
 • zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí
Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa

2004 Nový rekuperačný kotol RB II (ukončené)

Miesto: Mondy Bussines Paper – SCP Ružomberok
Investor Mondy Bussines Paper – SCP Ružomberok ANDRITZ Oy Finland for Mondi SCP a.s Ružomberok
Celkový investičný náklad: 2 000 000,- € (zabezpečovaná realizácia)
Rozsah:
 • technická koordinácia realizácie potrubných rozvodov
 • koordinácia prác na stavbe
 • projektová dokumentácua
 • podávanie správ zahraničným investorom
Mondy Bussines Paper – SCP Ružomberok Mondy Bussines Paper – SCP Ružomberok Mondy Bussines Paper – SCP Ružomberok Mondy Bussines Paper – SCP Ružomberok

Realizované projekty

späť na začiatok

GIBOX, s.r.o. - tvorba internetových stránok